Tuyên bố về Quyền riêng tư - Liên kết đến Chăm sóc WA- Kết nối - Giữ gìn sức khỏe

Community Health Network of Washington (CHNW) cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên Internet là điều quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xem xét tuyên bố này một cách thường xuyên để giải quyết các vấn đề mới và để phản ánh những thay đổi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đối với tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi tại đây. Hãy thường xuyên tham khảo lại tuyên bố này.

Cookie và Quyền riêng tư của bạn

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà một số trang web nhất định sẽ lưu vào máy tính của bạn khi bạn truy cập chúng. Các tệp cookie thường được sử dụng để theo dõi các trang bạn đã truy cập. Nhưng thông tin cá nhân duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin bạn tự cung cấp. Cookie không thể đọc dữ liệu từ máy tính của bạn hoặc đọc các tệp cookie được tạo bởi các trang web khác.

Hầu hết các trình duyệt web được thiết lập để chấp nhận cookie. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu bạn đặt trình duyệt của mình làm như vậy, xin lưu ý rằng một số phần của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường.

CHNW có thể sử dụng công nghệ cookie hoặc theo dõi địa chỉ IP để thu thập thông tin không nhận dạng được bạn. Thông tin này về bạn có thể bao gồm trình duyệt (chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Safari), hệ điều hành (chẳng hạn như Windows hoặc Mac OS) và loại máy tính bạn sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn và các thông tin tương tự khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp không nhận dạng như vậy để hiểu cách người dùng của chúng tôi, với tư cách là một nhóm, sử dụng các dịch vụ và tài nguyên trên trang web của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi biên dịch và xử lý thông tin về một nhóm người dùng để không có thông tin của một người dùng nào có thể được xác định. Chúng tôi nghiên cứu thông tin tổng hợp để tìm hiểu khu vực nào trên trang web của chúng tôi phổ biến nhất, khu vực nào chúng tôi cần cải thiện cũng như những thiết bị và chương trình mà khách truy cập của chúng tôi sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình.

Chấp nhận Chính sách Bảo mật Web của Chúng tôi

Nếu bạn sử dụng bất kỳ phần nào trên trang web của CHNW, điều đó có nghĩa là bạn hiểu và chấp nhận tuyên bố về quyền riêng tư cũng như các chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư trên web. Nếu bạn không đồng ý với tuyên bố này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang CHNW sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']